Czar Słowenii | Čar Slovenije


Złota Łódź
IV Festiwal Kultury Słoweńskiej
Czeski Cieszyn, Mikołów, Bielsko-Biala, Kraków, Warszawa, 17-24 października 2013

Nazwa festiwalu nawiązuje do tytułu tomiku wierszy jednego z najwazniejszych twórców slowenskich XX wieku - poety Srečka Kosovela (1904-1926). Tomik Złota łódź z powodu przedwczesnej smierci twórcy nigdy nie został wydany. Wiersze Kosovela, podążając za awangardowymi nurtami w sztuce, takimi jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm czy surrealizm, wywarły znaczny wpływ na współczesną słowenską sztukę. Wyrażając apel, by człowieczeństwo znów stało sie wartoscią, wciąż zyskują na aktualności.

Trwała współpraca polsko-słoweńska w dziedzinie kultury zaowocowała w ubiegłym roku dwoma wydaniami książkowymi poezji słoweńskiej w przekładzie polskim: dwujezycznego wydania poezji Srečka Kosovela Kalejdoskop: Izbrane pesmi / Wiersze wybrane oraz wyboru wierszy Iztoka Osojnika pod tytułem Spodnie na niebie. W tym roku polski czytelnik bedzie miał po raz pierwszy możliwość spotkania sie z twórczoscią współczesnej słoweńskiej pisarki Mai Novak w powieści Karfanaum, czyli as killed (tłum. Wojciech Domachowski; Stowarzyszenie Triglav-Rysy i Instytut Mikołowski 2013). Publikacja ta zostanie zaprezentowana w ramach festiwalu.

Na festiwalu swoją twórczość zaprezentują słowenscy artysci: powieściopisarka Maja Novak, poetka i literaturoznawczyni Alenka Jovanovski, poeta, pisarz i eseista Iztok Osojnik, wykonawca poezji śpiewanej Matej Krajnc, malarka i graficzka Alenka Koderman oraz łlumaczka i pisarka Tatjana Jamnik. Towarzyszyć im będą koleżanki i koledzy z Polski : Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Wojciech Domachowski, Agnieszka Zuchowska-Arent, Renata Putzlacher, Monika Gawlak, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec, Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk i inni.

W tym roku w ramach Festiwalu Złota Łódź w dniach 19 i 20 października odbędą sie także X Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie w Bielsku-Białej z udzialem wyżej wymienionych autorek i autorów. Podczas warsztatów wygłoszone zostaną wykłady na tematy związane z przekładem literackim.

Spotkania literackie
17 pazdziernika: Czeski Cieszyn (Kawiarnia Avion, o godz. 18.00)
18 pazdziernika: Mikołów (Instytut Mikołowski, o godz. 18.00)
19 pazdziernika: Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze, o godz. 19.00)
21 pazdziernika: Kraków (Śródmiejski Osrodek Kultury, o godz. 18.00)
23 pazdziernika: Warszawa (Staromiejski Dom Kultury, o godz. 18.30)

X Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie w Bielsku-Białej
19 i 20 października: Bielsko-Biala (Galeria Wzgórze)

Wykłady słowenistyczne
22 pazdziernika: Kraków (Instytut Filologii Słowianskiej UJ, 13.00-14.30):
- dr Alenka Jovanovski: O współczesnych słowenskich poetkach
- dr Iztok Osojnik: O poezji ekologicznej Jurego Detely

Szczegółowy program dostepny jest na stronie
http://www.festiwalzlotalodz.pl

Organizatorzy: KUD Police Dubove, Literarno društvo IA, Zveza Modro-bela ptica, Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Instytut Mikołowski im. Rafala Wojaczka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Śródmiejski Osrodek Kultury w Krakowie, Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego/Drugiego przy Uniwersytecie w Lublanie oraz Spolek/Towarzystwo Avion

Sponsor: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije/Slovenian Book Agency

Patronat honorowy: Ambasada Republiki Słowenii w Polsce

Patronat medialny: Czar Słowenii/Čar Slovenije, Fragile, Lamelli

Zlati čoln
4. Festival slovenske kulture
Český Těšín, Mikołów, Bielsko-Biała, Krakov, Varšava, 17.-24. oktobra 2013

Złota łódź, festiwal kultury słoweńskiej kraków

Ime festivala navezuje na enega najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev 20. stoletja, pesnika Srečka Kosovela (1904-1926). Zlati čoln je namreč naslov pesniške zbirke, ki zaradi prezgodnje pesnikove smrti nikoli ni izšel. Kosovelove pesmi (t. i. konsi in integrali), ki jih uvrščamo v avantgardne umetnostne smeri, kot so konstruktivizem, dadaizem, futurizem in nadrealizem, so močno vplivale na sodobno slovensko umetnost. S pozivom, naj človečanstvo spet postane vrednota, pa postaja vedno bolj aktualen tudi v današnjih časih.

Kot plod dolgoletnega poljsko-slovenskega sodelovanja na področju kulture sta lani izšli dve knjižni izdaji slovenske poezije v poljskem prevodu: dvojezična izdaja poezije Srečka Kosovela Kalejdoskop: Izbrane pesmi/Wiersze wybrane in izbor pesmi Iztoka Osojnika z naslovom Spodnie na niebie. Letos se bo poljski bralec lahko prvič srečal z ustvarjalnostjo sodobne slovenske pisateljice Maje Novak v romanu Karfanaum, czyli as killed (prev. Wojciech Domachowski; Lodž, Mikołów: Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Instytut Mikolowski, 2013). Del letošnjega festivala bo tako tudi predstavitev te knjige.

Na festivalu bodo svoje delo predstavili slovenski umetniki: romanopiska Maja Novak, pesnica in literarna znanstvenica Alenka Jovanovski, pesnik, pisatelj in esejist Iztok Osojnik, kantavtor Matej Krajnc, slikarka in grafičarka Alenka Koderman ter prevajalka in pisateljica Tatjana Jamnik. Poleg njih bodo na festivalu sodelovali tudi njihovi poljski kolegi: Agnieszka Bedkowska-Kopczyk, Wojciech Domachowski, Agnieszka Zuchowska-Arent, Renata Putzlacher, Monika Gawlak, Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec, Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk in drugi.

V okviru Festivala Zlati čoln bo letos 19. in 20. oktobra potekala tudi 10. mednarodna prevajalska delavnica v Bielsko-Biali, na kateri bodo sodelovali omenjeni avtorji in avtorice. Za udeležence delavnice bodo letos organizirana tudi predavanja o temah s področja prevodoslovja in literarnega prevajanja.

Literarni večeri
17. oktobra: Český Těšín (Kavarna Avion, ob 18.00)
18. oktobra: Mikołów (Instytut Mikołowski, ob 18.00)
19. oktobra: Bielsko-Biala (Galeria Wzgórze, ob 19.00)
21. oktobra: Krakov (Sródmiejski Osrodek Kultury, ob 18.00)
23. oktobra: Varšava (Staromiejski Dom Kultury, ob 18.30)

10. mednarodna prevajalska delavnica v Bielsko-Biali
19. in 20. oktobra: Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze)

Slovenistična predavanja
22. oktobra: Krakov (Instytut Filologii Slowianskiej UJ, 13.00-14.30):
- dr. Alenka Jovanovski: O sodobnih slovenskih pesnicah
- dr. Iztok Osojnik: O ekološki poeziji Jureta Detele

Podroben program je dostopen na spletni strani
http://www.festiwalzlotalodz.pl

Organizatorji: KUD Police Dubove, Literarno društvo IA, Zveza Modro-bela ptica, Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Instytut Mikołowski im. Rafala Wojaczka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Śródmiejski Osrodek Kultury w Krakowie, Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego/Drugiego przy Uniwersytecie w Lublanie oraz Spolek/Towarzystwo Avion

Sponzor: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije/Slovenian Book Agency

Častni pokrovitelj: Ambasada Republiki Słowenii w Polsce

Medijski pokrovitelj: Czar Słowenii/Čar Slovenije, Fragile, Lamelli