Czar Słowenii | Čar Slovenije


Wywiady / Pogovori:

Goran Vojnović
słoweński reżyser, pisarz i dziennikarz / slovenski režiser, pisatelj in novinar
01.2010

Ženja Leiler
słoweńska dziennikarka / slovenska novinarka
04.2009

Dušan Šarotar
słoweński pisarz / slovenski pisatelj
11.2008

Saša Poklač
lektorka języka słoweńskiego na Uniwersytecie w Bratysławie / lektorica slovenščine na Univerzi v Bratislavi
07.2008

Andrej Blatnik
słoweński pisarz, tłumacz i redaktor / slovenski pisatelj, prevajalec in urednik
06.2008

Nataša Mrak
słoweńska dziennikarka / slovenska novinarka
06.2008

Robert Kranjec
słoweński skoczek narciarski / slovenski smučarski skakalec
04.2008

Marko Dolžan
dyrektor towarzystwa Sensilab w Polsce, przewodniczący Stowarzyszenia Triglav-Rysy / predsednik družbe Sensilab na Poljskem, predsednik Društva Triglav-Rysy
03.2008

Jolanda Jeklin
słoweńska malarka / slovenska slikarka
03.2008

Žiga Šuto
właściciel Radia Tartini / lastnik Radia Tartini
02.2008

Robert Makłowicz
dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk kulinarny, podróżnik / novinar, pisatelj, publicist, kulinarični kritik, popotnik
12.2007

Sebastijan Unuk
wyłącznym importer i dystrybutor w Polsce słoweńskich trunków ze sławnej winnicy Vinakoper / edini uvoznik in distributer slovenskih vin iz slavnega vinograda Vinakoper
11.2007

Mitja Okorn
rerzyser i scenarzysta / režiser in scenarist
06.2007

Jagna Pogačnik
chorwacka tłumaczka i krytyk literacki / hrvaška prevajalka in literarna kritičarka
05.2007

Janusz Klim
prezes Towarzystwa Przyjaźni Słoweńsko-Polskiej / predsednik Društva Slovensko-poljskega prijateljstva
05.2007

Mojca Nidorfer Šiškovič
pracownica Centrum języka słoweńskiego jako drugi/obcy język / sodelavka Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
05.2007

Aleš Šteger
poeta, tłumacz, redaktor serii wydawniczej Koda / pesnik, prevajalec, redaktor knjižne zbirke Koda
03.2007

Mitja Čander
krytyk literacki i eseista, dramaturg, redaktor serii wydawniczej Beletrina / literarni kritik in esejist, dramaturg, urednik knjižne zbirke Beletrina
03.2007

Aleš Pipan
trener koszykarskiego klubu Anwil Włocławek / trener košarkaškega kluba Anwil Włocławek
02.2007

Miloš Šporar
koszykarz klubu Kager Gdynia / košarkar kluba Kager Gdynia
02.2007