Czar Słowenii | Čar Slovenije


Słowenia nad BałtykiemSt. Petersburg - Wilno - Gdańsk i Sopot
16-23 listopada 2008

W dniach od 16 do 23 listopada 2008 r. Koło Naukowe „Czar Słowenii” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy z Akademickim Centrum Kultury „Alternator” Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ambasadą Republiki Słowenii w Warszawie przygotowuje projekt „Słowenia nad Bałtykiem – St. Petersburg, Wilno, Gdańsk” w Gdańsku. Ten międzynarodowy projekt jest rzadką koncepcją promocji słoweńskiej literatury i kultury za granicą.

Wydarzenia związane z projektem odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, w gdańskim Dworze Artusa, Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku, w klubach Stacja de Luxe (Gdańsk Wrzeszcz) i Stary Rower (Sopot) oraz w restauracjach Zeppelin i Bar Kawiarenka.

W tych dniach będziemy mieli zaszczyt gościć w Gdańsku słoweńskich literatów, reżyserów i dziennikarzy. W ramach spotkań literackich i filmowych uczestnicy projektu będą mogli obejrzeć kilka najnowszych słoweńskich filmów i posłuchać fragmentów przekładów dzieł słoweńskich literatów dokonanych przez studentów slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenia urozmaicą wystawa prac słoweńskiej malarki, obecność innych gości honorowych, degustacje słoweńskich specjałów oraz zabawa przy słoweńskiej muzyce.

Szczegółowy program projektu

Słoweńscy goście, którzy w ramach projektu odwiedzą Trójmiasto, to:
Mitja Čander – prozaik, eseista, wydawca,
Jan Cvitkovič – reżyser,
Jolanda Jeklin – malarka,
Ženja Leiler – publicystka i dziennikarka,
Tomaž Šalamun – poeta,
Dušan Šarotar – prozaik,
Goran Vojnović – reżyser i prozaik,
Vlado Žabot – prozaik,
Igor Brlek – dyrektor wydawnictwa literackiego Študentska založba.

Gość specjalny: Paweł Huelle – polski pisarz.

Patronat honorowy nad projektem objęli:
Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
Prezydent Miasta Gdańska,
Prezydent Miasta Sopotu.

Słoweńscy organizatorzy projektu:
Stowarzyszenie Promocji Kultury „Čar Slovenije”,
Wydawnictwo literackie Študentska založba,
Ministerstwo Kultury Republiki Słowenii.

Więcej o projekcie
Broszura w języku polskim
Broszura w języku litewskim
Broszura w języku rosyjskim
Reportaż
Plakat
Galeria

Ženja Leiler: Misja kulturalna Bałtyk

Kontakt:
Tomasz Łukaszewicz – Redakcja
tomasz.lukaszewicz@czar-slowenii.pl
+48692374515

Slovenija na BaltikuSt. Peterburg - Vilna - Gdansk in Sopot
16.-23. november 2008

V tednu od 16. do 23. novembra 2008 znanstveni krožek »Čar Slovenije« pri Katedri slavistike na Univerzi v Gdansku v sodelovanju z Akademskim kulturnim centrom »Alternator« na Univerzi v Gdansku ter Veleposlaništvom Republike Slovenije iz Varšave načrtuje izvedbo projekta »Slovenija na Baltiku – St. Petersburg, Vilna, Gdansk« v Gdansku. Ta mednarodni projekt je redek koncept promocije slovenske literature in kulture v tujini.

Dogodki povezani s projektom bodo potekali na Filološki fakulteti Univerze v Gdansku, v gdanskem Dvoru Artusa, Ruskem centru znanosti in kulture v Gdansku, klubih Stacja de Luxe (Gdansk Wrzeszcz) in Stary Rower (Sopot) ter restavracijah Zeppelin in Bar Kawalerka.

V teh dneh bomo v Gdansku imeli čast gostiti slovenske pisatelje, režiserje in novinarje. V okviru literarnega in filmskih srečanj si bodo udeleženci dogodka lahko ogledali več novejših slovenskih filmov ter poslušali prevode del slovenskih književnikov, ki so jih pripravili študenti slavistike iz Univerze v Gdansku. Na srečanjih bodo udeleženci imeli možnost pogovora z gosti. Prireditev bodo popestrili tudi razstava del slovenske slikarke, prisotnost drugih častnih gostov, degustacije slovenskih dobrot ter zabava ob slovenski glasbi.

Podrobni program projekta

Slovenski gosti, ki bodo obiskali Gdansk in Sopot:
Mitja Čander – prozaist, eseist, založnik,
Jan Cvitkovič – režiser,
Jolanda Jeklin – slikarka,
Ženja Leiler – publicistka in novinarka,
Tomaž Šalamun – pesnik,
Dušan Šarotar – prozaist,
Goran Vojnović – režiser in prozaist,
Vlado Žabot – prozaist,
Igor Brlek – predsednik Študentske založbe.

Posebni gost: Paweł Huelle – poljski pisatelj.

Častni pokrovitelji:
Dekan Filološke fakultete Univerze v Gdansku,
Predsednik Gdanska,
Predsednik Sopota.

Slovenski organizatorji projekta:
Društvo za promocijo kulture »Čar Slovenije«,
Študentska založba,
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Več o projektu
Brošura v poljščini
Brošura v litovščini
Brošura v ruščini
Reportaža
Plakat
Galerija

Ženja Leiler: Kulturna misija Baltik

Kontakt:
Tomasz Łukaszewicz – Redakcija
tomasz.lukaszewicz@czar-slowenii.pl
+48692374515