Czar Słowenii | Čar Slovenije


Koło Naukowe „Karantania” przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Znanstveni krožek „Karantania” na Katedri slavistike Univerze v Gdansku

Siedziba:
Katedra Slawistyki
Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 55
00-952 Gdańsk

Opiekun:
mgr Maša Guštin

Władze:
Elżbieta Manuiło – przewodniczący
Kamila Kudaszewicz – I zast. przewodniczącego
Monika Muchowiecka – II zast. przewodniczącego
Agnieszka Czapiewska – sekretarz
Magdalena Olek – skarbnik


Statut

Program i zakres działania

Kontakt: kolo.karantania@gmail.com

Naslov:
Katedra Slawistyki
Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 55
00-952 Gdańsk

Tutor:
mag. Maša Guštin

Vodstvo:
Elżbieta Manuiło – predsednik
Kamila Kudaszewicz – 1. zastopnik predsednika
Monika Muchowiecka – 2. zastopnik predsednika
Agnieszka Czapiewska – sekretar
Magdalena Olek – računovodja


Ustanovni člen

Program in polje delovanja

Kontakt: kolo.karantania@gmail.com