Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Brzezińska

O katedrze

Katedra Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego powstała 1 lipca 1997 roku. Rok 1998/99 był pierwszym rokiem akademickim. Kierownikiem katedry jest prof. UG dr hab. Halina Wątróbska. W trakcie studiów w naszej Katedrze student zdobywa wiadomości z historii i kultury krajów południowosłowiańskich, a także literatury i języków słowiańskich. Ponadto przyswaja sobie szczegółowe wiadomości dotyczące wybranego języka kierunkowego – serbskiego lub chorwackiego. Poza tym studenci samodzielnie wybierają lektorat drugiego języka słowiańskiego, którym może być słoweński lub rosyjski. Nauka drugiego języka trwa 2 lata. Oprócz nauki dwóch języków słowiańskich, program przewiduje również praktyczną naukę języka zachodniego.

O lektorce i studentach

Rok akademicki 2005/2006 był pierwszym w historii Katedry rokiem nauczania języka słoweńskiego jako drugiego języka słowiańskiego. W chwili obecnej język ten przyswajają sobie studenci roku II studiów licencjackich. Lektorat języka słoweńskiego powstał w wyniku zapotrzebowania na naukę drugiego języka południowosłowiańskiego w Katedrze Slawistyki, a także - przede wszystkim – z racji zainteresowania studentów kulturą Słowenii i językiem słoweńskim. Lektorat od początku jego istnienia prowadzi mgr Maša Guštin.

Studenci w ramach lektoratu nie tylko poznają język słoweński, ale i angażują się w kulturalne projekty mu towarzyszące. Studia oferują 4 godz. nauki drugiego języka słowiańskiego tygodniowo przez 1 rok (później istnieje możliwość kontynuacji nauki w ramach studiów magisterskich). Z faktem ograniczonego czasu nauczania wiążą się nasze inicjatywy utworzenia strony internetowej oraz założenia koła naukowego, dzięki którym studenci będą w ciagłym kontakcie z językiem i kulturą Słowenii, także w przypadku, gdy nie będą już uczęszczać na lektorat języka słoweńskiego.

Katedra Slawistyki

Ewa Brzezińska

O Katedri

Katedra slavistike na Filološkem oddelku Univerze v Gdansku je nastala 1. julija 1997 in začela redno delovati že v študijskem letu 1998/1999. Vodi jo predstojnica prof. Halina Wątróbska. Študentke in študenti lahko izbirajo med študijem hrvaščine ali srbščine. Med študijem lahko spoznavajo tudi zgodovino, literaturo, kulturo in predvsem jezik drugih južnoslovanskih držav. Študentke in študenti sami izberejo lektorat drugega slovanskega jezika. Na izbiro imajo slovenščino in ruščino. Ob dveh slovanskih jezikih študijski program predvideva tudi praktično učenje enega zahodnoevropskega jezika.

O lektorici in študentih

V študijskem letu 2005/2006 je lektorat slovenskega jezika kot drugega tujega jezika prvič obvezni-izbirni predmet slavističnega študija na Univerzi v Gdansku. Trenutno se slovenščine učijo študenti II. letnika v okviru licenciatskega študija, lektorat traja eno leto.
Lektorat slovenščine je nastal zaradi potrebe po učenju drugega južnoslovanskega jezika in predvsem zato, ker študentke in študente slavistike zanimata slovenski jezik in kultura. Lektorat slovenskega jezika od začetka svojega delovanja vodi Mag. Maša Guštin.

lektorat języka słoweńskiego gdańsk

Študentke in študenti v okviru lektorata slovenskega jezika ne spoznavamo samo slovenščine in Slovenije, temveč se tudi aktivno angažiramo v pripravi različnih kulturnih projektov. Študij predvideva 4 ure drugega slovanskega jezika tedensko, eno leto. Z dejstvom, da je naše učenje slovenščine omejeno samo na eno leto, sicer z možnostjo poznejšega nadaljevanja v okviru magistrskega študija, je povezana tudi naša iniciativa oblikovanja spletne strani „Čar Slovenije”, saj bomo tako študentke in študenti ostali v stiku z jezikom in kulturo Slovenije tudi po zaključenem lektoratu slovenščine.Katedra Slavistike