Czar Słowenii | Čar Slovenije


Garść landrynek, jasność słowa
Wieczór literacko-muzyczny ze słoweńskimi twórcami: Marjetką Krapež i Edninem Saračeviciem - wtorek, 29.10.2013, godz. 18.00 w sali konferencyjnej Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice)

Marjetka KrapežMarjetka Krapež, poetka, redaktorka tomików poetyckich, współorganizatorka Festiwalu Pranger i pedagożka, przedstawi dwa swoje tomiki poetyckie Garść (Prgišče) oraz Ślady bliskości (Sledi bližine). Za tomik Garść otrzymała w 2009 roku główną nagrodę przyznawaną w Słowenii za najlepszą książkę wydaną nakładem własnym.

Edin Saračević, autor haiku i aforyzmów, koordynator słoweńskich konkursów haiku, członek jury międzynarodowego konkursu haiku organizowanego przez czasopismo Apokalipsa, pedagog, zaprezentuje swój tomik haiku Landrynka na deszczu (Bonbon na dežju).

Rozmowie z Gośćmi towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ. Nie zabraknie również słoweńskich smakołyków.

Równie serdecznie zapraszamy na wykłady i warsztaty Edina Saračevicia, Marjetki Krapež i Tanji Šket, które odbędą się w poniedziałek, 28.10.2013, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w godz. 11.30 do 16.30. (ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec)

Szczegółowy program:
11.30 Marjetka Krapež: Kreatywne pisanie w języku słoweńskim (sala 2.18)
13.15 Marjetka Krapež: Kreatywne pisanie w języku słoweńskim (gab. 4.50)
11.30 Edin Saračević: Haiku; sztuka pisania haiku w języku słoweńskim (gab. 4.50)
13.15 Edin Saračević: Haiku; sztuka pisania haiku w języku słoweńskim (sala 2.18)
15.00 Tanja Šket: Interpretacje słoweńskiej krótkiej prozy (sala 2.18)

Warsztaty / wykłady będą prowadzone w języku słoweńskim.


Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Liceum Vič (Lublana), Stowarzyszenie Triglav-Rysy

Patronat medialny:
Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Prgišče bonbonov, jasnost besede
Literarno-glasbeni večer s slovenskima ustvarjalcima: Marjetko Krapež in Edinom Saračevićem - torek, 29.10.2013, ob 18. uri v prostorih konferenčne dvorane Inštituta kulture Katovice - Mesto vrtov (plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice).

Marjetka Krapež, pesnica, urednica pesniških zbirk, sodelavka Festivala Pranger ter pedagoginja, bo predstavila svoji pesniški zbirki Prgišče ter Sledi bližine. Za Prgišče je prejela nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo v letu 2009.

Edin SaračevićEdin Saračević, avtor haikujev in aforizmov, koordinator slovenskih haiku natečajev, član žirije mednarodnega haiku natečaja revije Apokalipsa ter pedagog, nas bo seznanil s svojo zbirko haikujev Bonbon na dežju.

Večer bo potekal ob glasbeni spremljavi študentov Inštituta za slovansko filologijo UŚ ter slovenskih dobrotah.

Prav tako ste vabljeni na predavanja in delavnice Tanje Šket, Edina Saračevića, Marjetke Krapež, ki bodo potekale v ponedeljek, 28. 10. 2013, na Filološki fakulteti Šlezijske univerze.

Program:
11.30 Marjetka Krapež: Ustvarjalno pisanje v slovenščini (pred. 2.18)
13.15 Marjetka Krapež: Ustvarjalno pisanje v slovenščini (kab. 4.50)
11.30 Edin Saračević: Haiku; umetnost pisanja haikujev v slovenščini (kab. 4.50)
13.15 Edin Saračević: Haiku; umetnost pisanja haikujev v slovenščini (pred. 2.18)
15.00 Tanja Šket: Interpretacija slovenske kratke proze (pred. 2.18)

Predavanja /delavnice bodo potekale v slovenskem jeziku.

Organizatorji in sponzorji:
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Inštitut za slovansko filologijo, Filološka fakulteta, Šlezijska univerza, Gimnazija Vič, Društvo Triglav-Rysy

Medijski sponzor:
Inštitut kulture Katovice – Mesto vrtov