Czar Słowenii | Čar Slovenije


Festiwal Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim

W tym roku Katedra Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 10-16 maja odbył się Festiwal Slawistyki, którego centralnym punktem była sesja naukowa „Słowiańskie barwy śmiechu”. Imprezy odbywały się na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, w Bibliotece Głównej UG, w klubie Plama oraz w Dworku Sierakowskich w Sopocie.

„W ubiegłym roku zorganizowaliśmy Dni Kultury Bałkańskiej, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. W tym roku w nasze przedsięwzięcie włożyliśmy jeszcze więcej energii. Mamy nadzieję, że 10-lecie Slawistyki będzie niezapomnianym wydarzeniem” – mówiła mgr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka, jedna z organizatorek.

Podczas sesji naukowej swoje referaty wygłosili studenci i doktoranci oraz pracownicy naukowi z wielu ośrodków slawistycznych z Polski i zza granicy. Oprócz sesji miały miejsce pokazy filmów komediowych z państw słowiańskich, wieczór prozy południowosłowiańskiej, wieczór kaszubskiej poezji śpiewanej, występ teatru słowenistów z Wilna, monodram słoweńskiej aktorki Sašy Pavček, slavoparty w klubie studenckim Wysepka, koncert zespołu "Bałkany śpiewają" pod przewodnictwem Milana Duškova z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, promocja książki Aleša Čara Made in slovenia w polskim przekładzie wydanej nakładem wydawnictwa Biblioteka Balkan oraz wykłady i prelekcje.

Szczegółowy program Festiwalu

Organizatorami festiwalu byli: Katedra Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Alternator”, Klub Studencki „Pomorania” oraz Koło Naukowe „Czar Słowenii”, które od lat promuje kulturę słoweńską i południowosłowiańską w Trójmieście.

Kontakt:
Karolina Jaskuła – PR
karolina.jaskula@czar-slowenii.pl
+48508867569

Plakat
Reportaż z Festiwalu
Wrażenia studentów z Wilna
Galeria
Występ zespołu "Bałkany śpiewają"

Festival Slavistike na Univerzi v Gdansku

Letos Katedra Slavistike na Univerzi v Gdansku je praznovala svojo desetletnico. Ob tej priložnosti od 10. do 16. maja se je odvijal Festival Slavistike, katerega središče pozornosti je bilo namenjeno konferenci »Slovanske barve smeha«. Dogodki so potekali na Filološko-zgodovinski fakulteti Univerze v Gdansku, v glavni knjižnici UG, v klubu Plama ter v Dworku Sierakowskich v Sopotu.

»Lani smo organizirali Dnevi balkanske kulture, ki so bili velik uspeh. Letos smo v organizacijo vložili še več energije. Upam do bo deseti jubilej Slavistike izreden dogodek,« je rekla mag. Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka, ena od organizatorjev.

V času konference svoje referate so predstavili študenti, doktorandi ter znanstveniki iz mnogih slavističnih središč na Poljskem in v tujini. Poleg konference se je odvil pregled filmskih komedij iz slovanskih dežel, večer južnoslovanske proze, večer kašubske pete poezije, nastop igralske skupine slovenistov iz Vilnusa, monokomedija slovenske igralke Saše Pavček, študentski žur ob slovanski glasbi v klubu Wysepka, koncert skupine "Balkan poje" pod vodstvom Milana Duškova iz Univerze v Torunu, promocija knjige v poljskem prevodu Aleša Čara Made in Slovenia, ki je izšla pri založbi Bibiloteka Balkan, ter različna predavanja.

Podroben program Festivala

Organizatorji festivala so bili: Katedra Slavisitke na Univerzi v Gdansku, Akademski center kulture Univerze v Gdansku »Alternator«, Znanstveni krožek »Pomerania« ter Znanstveni krožek »Čar Slovenije«, ki od let promovira slovensko in južnoslovansko kulturo v Gdansku.

Kontakt:
Karolina Jaskuła – PR
karolina.jaskula@czar-slowenii.pl
+48508867569

Plakat
Reportaža iz Festivala
Vtisi študentov iz Vilne
Galerija
Nastop skupine "Balkan poje"