Czar Słowenii | Čar Slovenije


Ewa Brzezińska

Dni Kultury Bałkańskiej w Gdańsku

W drugim oraz trzecim tygodniu maja 2007 r. dzięki organizatorom Dni Kultury Bałkańskiej w Gdańsku mieliśmy okazję zapoznać się z ciągle jeszcze mało znaną kulturą Bałkanów. Na sam początek, 8 i 9 maja, Koło Naukowe Slawistów im. Petra Petrovicia Njegoša działające przy Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego przygotowało konferencję naukową na temat „Wasze Bałkany – nasze Bałkany”. W ciągu dwóch dni swoje referaty przedstawili studenci i doktoranci z Polski i zagranicy. Byli wśród nich także reprezentanci Koła Naukowego „Czar Słowenii”. W niedzielę, 13 maja, studenci, pracownicy naukowi oraz sympatycy slawistyki bawili się przy muzyce bałkańskiej w ramach imprezy Jugoparty w klubie studenckim „Wysepka”.
Kolejny tydzień dostarczył wrażeń – nie tylko kulinarnych – wszystkim, którzy odwiedzili Stację de Luxe we Wrzeszczu. Restauracja we współpracy z Katedrą Slawistyki zorganizowała Dni Kuchni Bałkańskiej. Każdego dnia w menu były potrawy z południa Europy, a do tego można było posłuchać muzyki z Serbii, Chorwacji, Bośni i Słowenii. Równolegle, wieczorami, w Bibliotece Głównej UG pokazywane były filmy z krajów byłej Jugosławii w ramach przeglądu Żegnaj Jugosławio.

W dniach 15-17 maja odbyły się także dodatkowe imprezy w Stacji de Luxe. W dniu chorwackim studenci pokazywali swoje zdjęcia z Chorwacji, były też konkursy (m.in. na najszybsze zawiązanie krawata) oraz zabawa przy chorwackiej muzyce. Kolejny dzień – bośniacki – przyniósł następne atrakcje. Na Katedrze Slawistyki wszyscy chętni mogli wziąć udział w warsztatach językowych z języka serbskiego, prowadzonych przez mgr Marka Włodkowskiego. Wieczorem w Stacji de Luxe oglądaliśmy kabaret Mujo i Haso, a także słuchaliśmy muzyki z Bośni i Hercegowiny. Kolejnym i ostatnim był dzień serbski. Przed południem na auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG odbył się wykład ks. Dariusza Jóźwika o kościele prawosławnym, a tuż po nim - projekcja filmu serbskiego „Mrtav ladan”. Wieczorem w Stacji de Luxe swoje zdjęcia wykonane podczas wizyty w fabryce Zastava Automobili Kragujevac w Serbii pokazał pan Paweł Taraszkiewicz, właściciel firmy Archicar. Zaraz potem pan Milan Duškov próbował nauczyć nas tańczyć tradycyjne bałkańskie kolo. Do późnych godzin nocnych świetnie bawiliśmy się przy muzyce z krajów byłej Jugosławii.
Dni Kultury Bałkańskiej zorganizowali: Katedra Slawistyki UG, Akademickie Centrum Kultury UG, Stacja de Luxe, Koło Naukowe im. P.P. Njegoša oraz Koło Naukowe „Czar Słowenii”.

Program

Ewa Brzezińska

Balkanski dnevi v Gdansku

V drugem in tretjem tednu maja 2007., zahvaljujoč organizatorjem Balkanskih dnevov v Gdansku, smo imeli dobro priložnost spoznati manj poznano kulturo Balkana. Prva dneva, 8. in 9. maja, je Znanstveni slavistični krožek UG „P. P. Njegoš” organiziral Mednarodno znanstveno konferenco „Vaš Balkan – Naš Balkan”. V teh dneh so svoja predavanja predstavili študenti in doktoranti iz Poljske in tujine. Med. njimi so bili tudi člani Znanstvenega krožka „Čar Slovenije”.

V nedeljo 13. maja smo imeli študentsko zabavo „Jugoparty” v klubu „Wyspeka”. Zabava je bila všeč študentom, lektorjem in vsem privržencem slavistike, ki so prišli.
Drugi teden je prinesel različne vtise – ne samo kulinarične – vsem, ki so prišli v Stacjo de Luxe v Wrzeszczu. Restavracija je v sodelovanju s Katedro Slavistike UG organizirala Teden balkanske kuhinje. Vsaki dan so bile v meniju jedi iz juga Evrope in glasba iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Slovenije. Istočasno so ob večerih potekale filmske projekcije v Glavni knjižnici UG, ki so v okviru projekta „Nasvidenje Jugoslavija” predstavljale filme iz držav bivše Jugoslavije.
V dneh od 15. do 17. maja so bili organizirani tudi dodatni dogodki v Stacji de Luxe. Na hrvaškem večeru so študenti pokazovali svoje fotografije iz Hrvaške, sledila so tudi tekmovanja (m.d. v zavezovanju kravat) ter zabava z moderno hrvaško glasbo. Sledečega dne je za vse zainteresirane mgr. Marek Włodkowski vodil jezikovno delavnico iz srbščine na Filološko-zgodovinskem oddelku UG. Zvečer smo v Stacji de Luxe, v okviru bosanskega večera, gledali kabaret Mujo in Haso in poslušali bosansko glasbo. Kulturne dneve smo zaključili s srbskim dnevom. Dopoldne je bilo v avli Filološko-zgodovinskega oddelka UG predavanje duhovnika Dariusza Jóźwika o pravoslavni cerkvi, ki mu je sledila projekcija srbskega filma „Mrtav ladan”. Zvečer je v Stacji de Luxe svoje fotografije in zanimivosti z obiska v tovarni Zastava Automobili Kragujevac v Srbiji predstavil Paweł Taraszkiewicz, lastnik podjetja Archicar. Pozneje nas je plesanja balkanskega kola učil lektor iz Torunja, Milan Duškov. Do poznih ur smo se zelo dobro zabavali ob glasbi držav bivše Jugoslavije.

Balkanske dneve v Gdansku so organizirali: Katedra za slavistiko UG, Akademski kulturni center UG, Znanstveni slavistični krožek UG „P. P. Njegoš” in Znanstveni krožek „Čar Slovenije”.

Program