Czar Słowenii | Čar Slovenije


LITERATURA PIĘKNA / LEPOSLOVJE + sekundarna literatura

Słoweńska historia (wyszła w ramach Dnevnika) / Slovenska zgodba (izšla v okviru Dnevnika)

 1. Finžgar, Fran S.: Pod svobodnim soncem. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (2)
 2. Kosmač, Ciril: Pomladni dan. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (3)
 3. Žabot, Vlado: Volčje noči. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (4)
 4. Cankar, Ivan: Hiša Marije pomočnice. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (5)
 5. Jančar, Drago: Severni sij. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (6)
 6. Pahor, Boris: Mesto v zalivu. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (7)
 7. Zupan, Vitomil: Menuet za kitaro. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (8)
 8. Novak, Maja: Karfanaum ali as killed. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (9)
 9. Pregelj, Ivan: Plebanus Johannes. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (10)
 10. Lainšček, Feri: Raza. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (11)
 11. Rožanc, Marjan: Ljubezen. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (13)
 12. Virk, Jani: 1895, Potres. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (14)
 13. Lipuš, Florian: Zmote dijaka Tjaža. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (15)
 14. Kovačič, Lozje: Resničnost. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (16)
 15. Voranc, Prežihov: Požganica. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (17)
 16. Čar, Aleš: Pasji tango. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (18)
 17. Simčič, Zorko: Človek na obeh straneh stene. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (19)
 18. Božič, Peter: Očeta Vincenta smrt. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (20)
 19. Kocbek, Edvard: Tovarišija. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (21)
 20. Smole, Dominik: Črni dnevi in beli dan. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (22)
 21. Skubic, Andrej: Fužinski bluz. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (23)
 22. Bojetu, Berta: Filio ni doma. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (24)
 23. Potrč, Ivan: Na kmetih. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (25)
 24. Mazzini, Miha: Telesni čuvaj. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (26)
 25. Rebula, Alojz: Senčni ples. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (27)
 26. Jurčič, Josip: Deseti brat. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (28)
 27. Hieng, Adrej: Čudežni Feliks. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (29)
 28. Čater, Dušan: Ata je spet pijan. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (30)
 29. Tomšič, Marjan: Zrno od frmntona. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (31)
 30. Karčič, Vladimir: Pustota. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (32)
 31. Kersnik, Janko: Agitator. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (33)
 32. Filipčič, Emil: Grein vaun. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (34)
 33. Kranjec, Miško: Strici so mi povedali. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (35)
 34. Mihelič, Mira: April. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (37)
 35. Snoj, Jože: Gavžen Hrab. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (38)
 36. Bevk, France: Kaplan Martin Čedermac. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (39)
 37. Mörderndorfer, Vinko: Ljubezen sinjebradca. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (40)
 38. Kovič, Kajetan: Pot v Trento. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (41)
 39. Jarc, Miran: Novo Mesto. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (42)
 40. Perčič, Tone: Izganjalec hudiča. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (43)
 41. Kveder, Zofka: Njeno življenje. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (45)
 42. Hofman, Branko: Noč do jutra. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (46)
 43. Morovič, Andrej: Bomba ba petrolia. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (47)
 44. Kraigher, Alojz: Kontrolor škrobar. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (49)
 45. Flisar, Evald: Potovanje predaleč. Slovenska zgodba. DZS, Ljubljana, 2004. (50)

Beletrina

 1. Čander Mitja (editor): Beletrina katalog. Beletrina, Ljubljana, xx.
 2. Čas Kratke zgodbe. Antologija slovenske kratke zgodbe. Beletrina, Ljubljana, 1998.
 3. Čater, Dušan: Ata je spet pijan. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 4. Česko-slovinská literárni setkáni. Výbor ze současné slovinské literatury. Beletrina, Ljubljana, 2003.
 5. Filipčič, Emil : Keopsova piramida. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 6. Kleč, Milan: Zaključna špica. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 7. Kolšek, Peter (editor): Nevikta sladkih rož. Antologija slovenske poezije 20. stoletja. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 8. Kos, Matevž: Antologija mlade slovenske poezije 1990-2003. Beletrina, Ljubljana, 2004.
 9. Kumerdej, Mojca: Fragma., Beletrina, Ljubljana 2003.
 10. Lainšček, Feri: Muriša. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 11. Mazzini, Miha: Telesni čuvaj. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 12. Merc, Dušan: Šesta knijga sanj. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 13. Morovič Andrej: Seks, ljubezen in to. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 14. Šalamun, Tomaž: Sonetni voz. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 15. Samardžić, Goran: Gozdni duh. Beletrina, Ljubljana, 2006.
 16. Šarotar, Dušan: Mrtvi kot. Beletrina, Ljubljana, 2002.
 17. Skubic, Andrej E.: Norišnica, Beletrina, Ljubljana, 2004.
 18. Spotkania literackie w Polsce. Współczesna literatura słoweńska. Beletrina, Ljubljana, 2006. (10 egz)
 19. Šteger, Aleš: Knjiga reči. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 20. Šteger, Aleš: Včasih je januar sredi poletja. Beletrina, Ljubljana, 1999.
 21. Štuhec, Miran: Aristokracija jezika in duha. Beletrina, Ljubljana, 2005.
 22. Ugrešič, Dubravka: Kultura laži. Beletrina, Ljubljana, 2006.

Inne/ Drugo

 1. Berger, Aleš: The Key witnesses. The Younger Slovene Prosa at the Turn of the Millennia, Ljubljana, 2003. (angielski)
 2. Berger, Aleš: Zagatne zgodbe. Litera, Maribor, 2004.
 3. Bernik, France: Ivan Cankar monografija. Litera, Maribor, 2006.
 4. Bernik, France: Simon Jenko monografija. Litera, Maribor, 2004.
 5. Brvar, Andrej: Odzivi. Litera, Maribor, 2003.
 6. Čander, Mitja: Pokrajine proze. Litera, Maribor, 2006.
 7. Čegec, Branko: Sintaksa Mesečine. Študentska založba, Ljubljana, 2004.
 8. City of poets. Fundation for International Initatives, Warszawa, 2004. (2 egz.)
 9. Cunta, Miljana, Šubert Barbara: Vilenica. Mednorodni literalni festival. Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 2005.
 10. Gradnik, Alojz: Zbrano delo. Litera, Maribor, 2003.
 11. Grafenauer, Niko (glavni urednik): Nova revija. Letnik XV, maj. Nova revija,    Ljubljana, 1996.
 12. Groving Tales: Up into Secrets. An Anthology of  Contemprary Slovene Jouth Literature. Association of the Slovene Literary Translators, Ljubljana, 2004. (angielski)
 13. Hladnik, Miran; Kocijan, Gregor: Slovenski roman. Mednarodni simpozij Obdobja-Metode in zvrsti. Ljubljana, 5-7 december 2002. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 2003.
 14. Jančar, Drago: Duša Evrope. Slovenska Matica, Ljubljana, 2006.
 15. Kocbek, Edvard: Zbrano delo. Litera, Ljubljana, 2004.
 16. Kocbek, Edvard: Zbrano delo. Litera, Ljubljana, 2006.
 17. Kos, Janko: Literarna teorija. DZS, Ljubljana, 2001.
 18. Kos, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001.
 19. Kos, Janko: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001.
 20. Lainšček, Feri: Petelinji zajtrk. Študentska založba, Ljubljana, 2006.
 21. Literatura. Mesečnik za književnost letnik XVII numer 171/172, september/oktober 2005. RUD Literatura, Ljubljana, 2005.
 22. Literatura. Mesečnik za književnost letnik XVII numer 173, november 2005. RUD Literatura, Ljubljana, 2005.
 23. Malečkar, Nela (urednica): Slovenski pesnik o morju. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2006.
 24. Miodońska – Brooks, Ewa: Zarys poetyki. PWN, Warszawa, 1974 ( fotokopia).
 25. Mrzel, Ludvik: Zbrano delo. Litera, Maribor, 2006.
 26. Novak-Popov, Irena: Sprehodi po slovenski poeziji. Litera, Maribor, 2003.
 27. Osojnik, Iztok; Šubert, Barbara: Vilenica. Mednarodna pisateljska nagrada. Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 2004.
 28. Osti, Josip: Rosa Mystica. Litera, Maribor, 2005.
 29. Piechal, Marian( edytor): Antologia poezji słoweńskiej. Zakład Narodowy im. Ossolińkich – Wydawnictwo, Wrocław, 1973 (fotokopia).
 30. Pogovori z literaturo. Mesečnik za književnost letnik XV numer 150, december 2003. RUD Literatura, Ljubljana, 2003.
 31. Poniž, Denis: Stoletje slovenske lirike 1900-2000. Cankarjeva založba, Ljubljana, 2002.
 32. Popović, Edo: Izhod Zagreb jug. Študentska založba, Ljubljana, 2004.
 33. Pregl, Slavko: Geniji v kratki hlačah. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985.
 34. Primerjalna Književnost. Letnik 27/2004, številka 1. Slovensko društvo za primerjalno književnost, Ljubljana, 2004.
 35. Primerjalna Književnost. Letnik 27/2004, številka 2. Slovensko društvo za primerjalno književnost, Ljubljana, 2004.
 36. Primerjalna Književnost. Letnik 28/2005, posebna številka. Slovensko društvo za primerjalno književnost, Ljubljana, 2005.
 37. Proza słoweńska. Dzieła pozbierane pod koniec wieku. Biblioteka Św. Marcina, Warszawa.
 38. Šalamun, Tomaž: Poker. Ars Cameralis Silesiae Superioris, Katowice, 2002.
 39. Šalamun-Biedrzycka, Katarina: S poljskimi avtorji (in ne samo...). Izbrane rozprave in članki. Litera, Maribor, 2004.
 40. Schmidt, Goran: Stanko Majcen monografija. Litera, Maribor, 2004.
 41. Šifrer, Jože: Fran Saleški Finžgar monografija. Litera, Maribor, 2003.
 42. Smole, Dominik: Zbrano delo. Litera, Maribor, 2006.
 43. Smole, Dominik: Zbrano delo. Litera, Maribor, 2006.
 44. Taufer, Veno: Vilenica. Mednarodna literarna nagrada. Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 1993.
 45. Taufer, Veno: Vilenica. Mednarodna literarna nagrada. Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 1994.
 46. Taufer, Veno: Vilenica. Mednarodna literarna nagrada. Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana, 1995.
 47. Zajc, Dane: Fuoco e cenere. Association of the Slovene Literary Translators, Ljubljana, 2004. (włoski)
 48. Zajc, Dane: Scorpions. Association of the Slovene Literary Translators, Ljubljana, 1999. (włoski)
 49. Žižek, Slavoj: Kako biti nihče. Analecta, Ljubljana, 2005.
 50. Zupan-Sosič, Alojzija: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman. Litera, Maribor, 2006.

KSIĄŻKI JĘZYKOZNAWCZE/ JEZIKOSLOVJE

 1. 35. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. (Kržišnik, Erika:    urednica).Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1999.
 2. 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. (Stabej, Marko: urednik). Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v       Ljubljani, Ljubljana 2007.
 3. 41. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. (Stabej, Marko: urednik). Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2005.
 4. 42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. (Novak-Popov, Irena: Urednica) Center za             slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete     Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2006.
 5. Flisar, Evald (Urednik): Sodobnost. Letnik 69, številka 11-12, november-december 2005.Kulturno umetniško društvo Sodobnost International, Ljublajana,    2005.
 6. Jesenšek, Marko; Zorko, Zinka: Jezikovna predanost. Akademiku prof. Dr Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Slavistično društvo, Maribor, 2006.
 7. Korošec, Tomo (glavni urednik): Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede. Številka 2/2005, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 8. Korošec, Tomo (glavni urednik): Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede. Številka 4/2005, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 9. Korošec, Tomo (glavni urednik): Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede. Številka 3/2006, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006.
 10. Korošec, Tomo (glavni urednik): Slavistična revija. Časopis za jezikoslovje in literarne vede. Posebna številka 2006, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006.
 11. Kržišnik, Erika (urednica): Aktualizacija Jezikovnozvstne teorije na slovenskem. ČleniteV jezikovne resničnosti. Mednonarodni simpozij, Obdobja-Metoda in zvrsti Ljubljana, 27-28, november 2003.Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri       Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
 12. Lečič, Rada: Slovenski glagol. ZRC, Ljubljana, 2005.
 13. Marjanovič-Umek, Ljubica; Kranjc, Simona; Fekonja, Urška: Otroški govor: razvoj in učenje. Založba Izolit, Ljubljana, 2006.
 14. Orel, Irena (urednica): Razvoj slovenskega jezika. Povzetki predavanj. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2005.
 15. Skaza, Jožef: Epis. Pravopisni priročnik. EKnjiga, Dobrna 2003.
 16. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik L, številka 1. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 17. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik L, številka 2. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 18. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik L, številka 5. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 19. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik L, številka 6. Slavistično  društvo Slovenije, Ljubljana, 2005.
 20. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik LI, številka 3-4. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006.
 21. Stabej, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik XLIX številka 3-4. Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2004.
 22. Stabelj, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik LI. Številka 1 Jan.-Feb. 2006, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006.
 23. Stabelj, Marko (glavni urednik): Jezik in slovstvo. Letnik LI. Številka 2 Mar.-Apr. 2006, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2006.
 24. Vidovič-Muha, Ada: Slovenski jezik. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998. (pripada U.G.)
 25. Žagar, France: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Obzorja, Maribor, 2001.

PODRĘCZNIKI I POMOCE NAUKOWE / UČBENIKI IN PRIROČNIKI

 1. Bešter, Marja; Črnivec, Ljubica: Povej naprej. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1996.
 2. Čuk, Metka; Mihelič, Marjanca; Vuga, Gita: Odkrivajmo slovenščino. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1996, Ljubljana, 1996.
 3. Ferbežar, Ina; Domadenik, Nataša: Jezikovod. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2005.
 4. Jug-Kranjec, Hermina: Slovinščina za tujce. Flolozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1980.
 5. Kontrolni vprašnik za opis in razvoj jezikovnih ispitov in testnih nalog. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
 6. Kranjc, Simona; Šiškovič-Nidorfer Mojca (urednici): Svetovi Dnevi Slovenskega Filma. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2005. (5 egz.)
 7. Lulik, Nina; Ilczuk, Wiesław: Pogovori v poljščini. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2000. (2 egz.)
 8. Markovič, Andreja; Halužan, Vesna: S slovenščino nimam težav. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
 9. Markovič, Andreja; Rigler-Šilc, Katarina: Priročnik za učitelje k učbeniku. Slovenska beseda v živo. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2003.   
 10. Ostromęcka-Frączak, Bożena; Pretnar, Tone: Slovensko-poljski slovar. DZS, Ljubljana, 1996. (4egz.)
 11. Pavlin Marta: Oblikoslovje. Priročnik z vajami. Jutro, Ljubljana ,2004.
 12. Pavlin-Povodnik Marta: Skladnja. Priročnik z vajama. Jutro, Ljubljana, b.d.
 13. Pirih Nataša: Slovenščina na koncu jezika. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2003.
 14. Pirih-Svetina, Nataša; Ponikvar, Andreja: A, B, C...1, 2, 3, Gremo. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2005.
 15. Pirih-Svetina, Nataša; Ponikvar, Andreja: A, B, C...1, 2, 3, Gremo. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2006.
 16. Pretnar, Tone; Tokarz, Emil: Slovinščina za Poljake. Kurs podstawowy języka słoweńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1980. (+2 egz. ksero)
 17. Schlamberger-Brezar, Mojca: Učimo se slovenščino III.  Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2003.
 18. Slovenska beseda v živo 2. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
 19. Sporazumevalni prag za slovenščino 2004. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2004.
 20. Toporišič, Jože: Zakaj ne po slovensko. Slovenska izseljenska matica. (brak roku, UG)
 21. Zupan-Sosič, Alojzija (uredinica): Almanah Svetovi Dnevi Slovenske Literature. Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2006. (13 egz.)

KULTURA / KULTURA

 1. Opcje. Kwartalnik kulturalny, nr 1/2 (54/55), maj 2004. Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice, 2004.
 2. Apokalipsa. Revija za kulturo nr. 26/27/28. Društvo apokalipsa, Ljubljana, 1999.
 3. Apokalipsa. Revija za kulturo nr. 67/68/69. Društvo apokalipsa, Ljubljana, 2003.
 4. Apokalipsa. Revija za kulturo nr. 29/30. Društvo apokalipsa, Ljubljana, 1993.

O SŁOWENII /O SLOVENIJI

  • Magazyn Świat. Wydawnictwo Ravel, nr 4(15), lipiec 2004.
  •  Klanik, Bogdan; Rojšek, Daniel: Slovenija. Založba Zaklad, Ljubljana, 2004.